Agricultural Data Collector (Lithuania)

Vilnius /
Product and R&D – Operations /
B2B/Freelance
/ Remote
About Agreena
Agreena is an exciting, dynamic and purpose-oriented organisation united in a mission to drive impact for farmers and the climate. While we’re rooted in agriculture, finance and technology, our team of experts range from soil carbon scientists and software developers to market strategists and regulatory affairs experts. More than 30 nationalities are gathered under the common Agreena flag – either working from our headquarters in Copenhagen or remotely across Europe.

Our company offers a supportive and positive work environment with opportunities for learning, leading and growth no matter where you are in your professional journey. We believe in giving our employees a lot of responsibility, and we encourage new thinking, innovation and fun.

Agricultural Data Collection

Žemės ūkio duomenų rinkimas. Laikotarpis nuo Sausio iki Gegužės mėnesio, visoje Lietuvoje.

„Agreena“ ieško puse etato dirbančių žemės ūkio duomenų rinkimo analitikų visoje Lietuvoje, kurie padėtų rinkti duomenis dirvožemiuose, padėti vykstantiems tvarumo projektams kurie stebi atsinaujinančia žemdirbystes praktiką žemės ūkio maisto tiekimo grandinėse. 

Pareigos: 
Keliauti į nurodytas, dominančias, vietoves ir rinkti informaciją apie auginamus pasėlius ir koks ūkininkavimo intensyvumo lygis. 
Vadovautis protokolu, kuris padės dokumentuoti reikiamus tipo duomenis tam laikotarpiui. Registruoti kiekvieno ūkio informacija mobiliajame įrenginyje naudojant programą. 
Su ūkininkais susisiekti nereikia, nes duomenys renkami iš atstumo(pakelėje). Duomenų įkėlimas yra kasdienis.

Reikalavimai: 
Gali prireikti keliauti į ūkius jūsų regione, kuris jums bus paskirtas atsižvelgiant į jūsų geografinę vietą. 
„iPhone“ / „Android“ telefonas arba planšetė duomenų rinkimui ir mūsų programos naudojimui. 
Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
Nuosavas automobilis kelionėmis. 
Patirtis žemės ūkyje iki tokio lygio, kad galėtumėte patikimai ir užtikrintai atpažinti pagrindinius pasėlių, bei dirbamos žemės tipą ir intensyvumą. 

Laikas: 
Darbas vyks nuo 2023 m. Sausio mėn. iki 2023 m. Gegužės mėn. 
Darbas gali būti pritaikytas pagal jūsų laiką, nes pasirenkate valandų skaičių ir nusprendžiate kada dirbate, tačiau pageidautina ne mažiau nei 8 valandos per savaitę. 

Atlyginimas: 
Įdarbinimas yra su sutartimi.
Užmokestis priklauso nuo surinktų duomenų kiekio. 
Vidutinis užmokestis už pilna duomenų rinkimo dieną (8 val.) yra 100-150 eurų plius nurodytos išlaidos apačioje. 
Pietų kaina yra 6 eurai jei dirbama visą dieną.
Nukeliautas atstumas apmokama pagal nustatytą tarifą ES šalyse – 0,23 euro už km.

ENGLISH BELOW

Hummingbird Technologies and Agreena are seeking part-time agricultural data collection contractors across Lithuania to help with in-field data collection as part of ongoing sustainability projects tracking regenerative agricultural practices in agrifood supply chains.

Responsibilities:
Travelling to local designated areas of interest and collecting information including which crop is being grown and the level of farming intensity
Following a simple protocol to document the required type data per field
Logging the information for each field on a mobile device using an easy to use app.
Contact with the farmers is not required as the data is collected from the roadside
Uploading data daily.

Requirements:
Travel may be required to farms in your assigned region, which will be determined based on your geographic location
An iPhone/Android phone or tablet to run our data collection app
A valid driver’s licence
Your own car to travel to the assigned location
Experience working in agriculture to a level where you can reliably and confidently identify major crops and the type and intensity of tillage performed.

Timeline:
This work will take place from January 2022 to May 2023
The work is flexible to your schedule as you choose the number of hours and when you work but a minimum of 8 hours per week availability is preferred

Salary:
Employment is contract based
Payment will be made per data point collected
The average payment for a full day of data collection (8 hours collecting) is 100-150 Euro plus the expenses listed below:
Lunch is covered at a rate of 6 Euro per full 8 hour day
Mileage is covered at a set rate for EU countries at 0.23 Euro per Km

If you would like to be part of this exciting project with the ultimate goal of rewarding farmers for regenerative and sustainable agricultural practices then please either apply via LinkedIn or send your CV to data-operations@agreena.com