Head of quality Department

Greater Uzhgorod Area /
Manufacturing Departament – Manufacturing Team /
Full-time
/ On-site
Ми — українська компанія, що розробляє та виробляє системи безпеки.

Процес виробництва забезпечують чотири департаменти: SMT-монтажу, монтажу, напівфабрикату та готового продукту. А також експериментально-технологічний відділ та відділ контролю якості. На виробництві встановлено сучасні SMT та конвеєрні лінії, автоматизовано ключові процеси і постійно нарощуються потужності.

Ми прагнемо до повної відповідності європейським стандартам, тому забезпечуємо вам достойні умови праці, можливості розвитку та фінансову стабільність.

Обов’язки:

  • Створення та забезпечення слідування загальній стратегії з якості, формування відповідної культури в компанії.
  • Організація та координування роботи з побудови/вдосконалення системи якості відповідно до вимог ISO 9001.
  • Організація розробки та впровадження успішних, сучасних практик у галузі управління якістю.
  • Організація роботи та керівництво департаментом якості (ISO та аудит, інспекції постачальників, вхідний контроль матеріалів, контроль якості у виробництві).
  • Аналіз існуючих, розробка та впровадження процесів тестування та оцінювання стандартів якості на підприємстві.
  • Робота з керівництвом і старшим персоналом у всіх виробничих відділах для розробки та забезпечення ефективної системи менеджмента якості.
  • Аналіз та вдосконалення існуючих KPI з якості. Постановка процесу моніторингу якості продукції, створення заходів для досягнення цільових показників.
  • Забезпечення регулярної звітності всім підрозділам компанії.
  • Проведення інспекційного контролю постачальників та матеріалів під час відвантаження. Створення регламенту та системи аудитів.
  • Проведення вхідного контролю матеріалів. Організація рекламацій постачальникам. Робота з підбором постачальників.
  • Оцінка виробничих операцій на стратегічному рівні.
  • Контроль за роботою виробничих підрозділів у частині дотриманням технологічної дисципліни та стандартів якості.
  • Проведення вибіркових перевірок продукції у виробництві та проведення контрольних розпаковок готової продукції.
  • Організація досліджень та розробка коригувальних заходів у випадку виявлення відхилень, системне вдосконалення попереджувальних процесів.
  • Розгляд скарг та рекламацій. Розробка коригувальних заходів.
  • Участь в циклі запуску нових виробів, від ідеї до серійного виробництва.
  • Проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів.
  • Робота з державними органами контролю, стандартизації та сертифікації.
  • Успішне проходження зовнішніх аудитів сертифікаційних органів та аудитів партнерів.

Вимоги:

  • Вища технічна освіта.
  • Досвід на аналогічній посаді від 3х років, бажано в галузі електроніки.
  • Знання вимог ISO 9001, успішний досвід.
  • Знання підходів, стандартів, технічних умов, методик та іншої нормативної документації з технологічного та лабораторного контролю.
  • Глибоке розуміння виробництва в галузі електроніки.
  • Відмінні організаторські здібності.
  • Сильні аналітичні навички та стресостійкість.
  • Сильні наглядові та лідерські навички.
  • Вміння приймати рішення в умовах багатозадачності.
  • Досконале володіння Microsoft Office.
  • Знання англійської мови не нижче B2 (Upper-Intermediate)