Java Software Developer (m/f)

Bratislava /
IT – IT Application Development /
Full-time
We are looking for a Java Developer to develop and implement our products in the area of iLogistics. We offer work with new Container Orchestration technologies such as Openshift, Kubernetes and Elasticsearch in an agile development environment.
 
As Java Developer you will work in the Application Development team, this team is constantly improving and expanding our solid portfolio of supply chain management solutions.

Working as a Java Programmer mainly involves:
Implementation of Enterprise Java web applications and mobile solutions in a private cloud environment
Designing and development of high-quality architecture and technical solutions
Mentoring of junior developers (code reviews, knowledge sharing)
Working with stakeholders to review that the implemented solutions meet business goals
Researching and prototyping new technologies as appropriate.
Ensuring quality and completeness of the product through unit testing, documentation and maintenance as appropriate

There are 2 projects

1) In-house web application

RAK and quotation management system
Transport management systems

2) Customer web application

Parcel platform
SPOT Supply Chain Visibility & Collaboration Platform (a cloud-based supply chain management platform enabling efficient communication and collaboration from point of order to final delivery).
 
Ready to get things moving? Join our team!
 
follow us with a hashtags: #cargopartner #workingdigital
find out more about our applications: www.spotworx.com www.carrierplatform.com 
Basic wage component (gross) and other rewards: from 1900 to 2500 EUR gross
 
Employee perks, benefits
Why cargo-partner:
 
Career plan and professional growth opportunities? We guarantee an individual path of professional development. We give development opportunities in various IT projects.

Implementation of own initiatives? Our success is based on team spirit. This is why our colleagues accept responsibility, are always part of the solution, and act as true partners to customers and colleagues alike.

Stability of employment? Dynamic work in a stable international company with a leading position in the air and sea freight market. We focus on long-term cooperation. After the project is over, we talk, listen and provide further challenges.
 
Benefits? We provide technical and personal trainings, eLearning, co-financing of language courses and more.
Company and team-building events
Ergonomic workplaces
Performance based compensation
Flexible working hours
Inspiring and multicultural working environment
 
 
Personality requirements and skills:
Technical education and ideally previous practical experience in software development.
Experience of Java based frameworks (Java SE, Java EE, EJB, Spring) and at minimum one of the Java/Javascript based frontend frameworks (Vaadin, Angular JS, Bootstrap, AJAX, JQuery,...) 
Basic knowledge of relational databases and SQL
Competence of version control systems (GIT, SVN, ....)
Knowledge of software testing (unit, Integration, GUI tests) is of an advantage
Professional English skills and pleasure to work with innovative technologies
cargo-partner je popredná medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti prepravy a integrovanej logistiky. Svojim zákazníkom zabezpečuje komplexné portfólio riešení pre leteckú, námornú, cestnú prepravu a skladovanie. S centrálou v Rakúsku a viac ako 3.000 zamestnancami vo viac ako 30 krajinách sveta ponúka pútavý kariérny štart pre talentovaných ľudí bez skúseností, ako aj hodnotnú príležitosť pre odborníkov z oblasti logistiky a obchodu. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a jej pobočky nájdete v Bratislave, Dunajskej Strede, Žiline a v Košiciach.
 
Veríme v nadväzovanie dlhodobých vzťahov a investovanie do neustáleho rozvoja našich zamestnancov. Či už sa chcete ponoriť priamo do vôd oddelenia prepravy a predaja, zapojiť sa do našich tímov v oblasti práva, financií alebo účtovníctva alebo ukázať svoj talent v oblasti ľudských zdrojov či špičkových IT riešení - radi by sme vás spoznali.

Pošlite nám Vašu žiadosť ešte dnes! Zaberie to iba chvíľku.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na: sk.jobs@cargo-partner.com.

Profil spoločnosti si môžete pozrieť na https://www.cargo-partner.com/company/profile/.
Všetky informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nájdete na https://www.cargo-partner.com/fileadmin/public/Legal_Downloads/Privacy-policy-for-applications.pdf