Študentsko delo v računovodstvu

Ljubljana Airport /
Finance – Accounting /
Student
Skupina cargo-partner je dinamično in hitro rastoče mednarodno transportno in logistično podjetje, ki ga posebej odlikujejo prekomorske rešitve in integrirani sistemi informacijske tehnologije. Prisotni smo v 30 državah sveta, naš team sestavlja več kot 3.000 strokovnjakov. Poleg strokovnosti ter večletnih izkušenj, naše zaposlene odlikujejo raznolika kulturna ozadja, kar nam omogoča širok razpon in visok potencial za razvijanje novih idej in inovativnega načina razmišljanja. V Sloveniji uspešno poslujemo od leta 1996 in smo eno vodilnih podjetij v naši dejavnosti.

Študentsko delo bomo ponudili zanesljivim in proaktivnim študentom ali absolventom, ki jim študijske obveznosti dopuščajo dovolj prostega časa, katerega želijo nameniti nabiranju izkušenj v mednarodno priznanem podjetju.

Naloge in odgovornosti:

  • evidentiranje, vnos in knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi prejetih faktur dobaviteljev,
  • interno usklajevanje razlik pri potrjevanju vhodnih stroškov,
  • usklajevanje saldakontov s poslovnimi partnerji, 
  • urejanje, administracija in knjiženje ostale poslovne dokumentacije, 
  • pomoč pri fakturiranju in pošiljanje že izdanih faktur kupcem, spremljanje plačil kupcev, opominjanje in telefonsko urgiranje plačil (izterjava),
  • priprava različnih poročil, statistik in knjigovodskih listin.

Naša pričakovanja:

  • veljaven študentski status,
  • študijska smer računovodstvo/revizija ali druga ustrezna smer,
  • natančnost, strokovnost, visoko stopnjo samoiniciative in občutek odgovornosti,
  • zanesljivost, komunikativnost, samoiniciativnost in proaktivnost,
  • zmožnost hitrega prilagajanja, v dinamičnem okolju,
  • naklonjenost k sodelovanju v timu,
  • sposobnost tekočega komuniciranja v angleškem jeziku.

Kaj vam ponujamo:

  • delo v uveljavljenem mednarodnem podjetju,
  • uvajalni program za vsakega mladega začetnika,
  • delovno mesto na Brniku,
  • stimulativno nagrajevanje,
  • delo v mladem in inovativnem okolju,
  • možnost dodatnih izobraževanj in kariernega ter osebnega razvoja.
Delovno mesto je na Brniku. Pričetek dela takoj oz. po dogovoru.

Če ste oseba, ki se poistoveti z našimi korporativnimi cilji in identiteto »we take it personally, with passion for excellence and better than others« vas vabimo, da nam posredujete svoj življenjepis s klikom na spodnjo povezavo. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisan način oz. nepopolne prijave ne bodo obravnavane.