Linux Database Administrator ( DBA ) Engineer

Bratislava
IT – IT Technical Management /
Full-time /
On-site
Help us tune performance and ensure the high availability of infrastructure. Join us in this role you will be responsible for the management and operations of our globally distributed IT Data centers and related Linux Server environment.

What will you cover?

  •  Database Management: Install, configure, and maintain database systems on Linux environments, including Ubuntu, Red Hat, and CentOS. Ensure the performance, security, and availability of databases by implementing best practices and monitoring tools.
  •  Performance Tuning: Identify and resolve performance issues through optimization, tuning, and regular system analysis. Collaborate with development teams to optimize SQL queries and database schema.
  •  Backup and Recovery: Implement and manage database backup and recovery processes to ensure data integrity and availability. Develop and test disaster recovery plans for critical databases. 
  •  Security and Compliance: Implement and enforce security policies and access controls for databases. Ensure compliance with industry standards and regulations related to database management.
  •  Monitoring and Alerting: Establish and maintain proactive monitoring for databases to identify and address issues promptly. Configure alerting systems to notify relevant teams of potential problems.
  •   Documentation: Create and maintain comprehensive documentation related to database configurations, procedures, and troubleshooting guides. Train and mentor junior team members on best practices and procedures.

  • The monthly salary starts from 3,500 EUR / gross. The final compensation may go above, depending on your professional qualifications and experience. 

What do we expect from you?

  • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or related field.
  • Proven experience as a Linux Database Administrator with a focus on Ubuntu, Red Hat, and CentOS.
  • In-depth knowledge of database management systems (DBMS) and SQL.
  • Experience with performance tuning, optimization, and troubleshooting.
  • Strong understanding of database security best practices.
  • Familiarity with backup and recovery processes and disaster recovery planning.
  • Excellent communication and collaboration skills.
  • Relevant certifications (e.g., RHCE, Ubuntu Certified Professional) are a plus.
  • Preferred qualifications with : MariaDB, MongoDB, PostgreSQL or in scripting ( Python, Shell )

What's in it for you?

  • We provide technical and personal trainings, e-learning, co-financing of language courses and more
  • 13th salary
  • MultiSport Card
  • Performance based bonuses
  • Flexible working hours and hybrid set up
  • Employee events, lunch allowance and free parking
What next?
Apply below or get in touch with us directly at lubomir.kubala@cargo-partner.com
If you would like to explore more career opportunities visit our web page : https://www.cargo-partner.com/career/open-positions 

#LI-Hybrid

Ready to get things moving? Join our team!

follow us with hashtags : #cargopartner #workingdigital

cargo-partner je popredná medzinárodná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti prepravy a integrovanej logistiky. Svojim zákazníkom zabezpečuje komplexné portfólio riešení pre leteckú, námornú, cestnú prepravu a skladovanie. S centrálou v Rakúsku a viac ako 4.000 zamestnancami vo viac ako 40 krajinách sveta ponúka pútavý kariérny štart pre talentovaných ľudí bez skúseností, ako aj hodnotnú príležitosť pre odborníkov z oblasti logistiky a obchodu. Na Slovensku pôsobí od roku 1993 a jej pobočky nájdete v Bratislave, Dunajskej Strede, Žiline a v Košiciach.
 
Veríme v nadväzovanie dlhodobých vzťahov a investovanie do neustáleho rozvoja našich zamestnancov. Či už sa chcete ponoriť priamo do vôd oddelenia prepravy a predaja, zapojiť sa do našich tímov v oblasti práva, financií alebo účtovníctva alebo ukázať svoj talent v oblasti ľudských zdrojov či špičkových IT riešení - radi by sme vás spoznali.

Pošlite nám Vašu žiadosť ešte dnes! Zaberie to iba chvíľku.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na: sk.jobs@cargo-partner.com.

Profil spoločnosti si môžete pozrieť na https://www.cargo-partner.com/company/profile/.
Všetky informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nájdete na https://www.cargo-partner.com/fileadmin/public/Legal_Downloads/Privacy-policy-for-applications.pdf