Elektronik / Optik / Medicinteknisk montör

Stockholm
Production – Production /
Full-time /
On-site
Neko Health is a Swedish health-tech company co-founded in 2018 by Hjalmar Nilsonne and Daniel Ek. Our vision is to create a healthcare system that can help people stay healthy through preventive measures and early detection. Neko has developed a new medical scanning technology concept to make it possible to do broad and non-invasive health data collection that is both convenient and affordable for the public. This requires completely reimagining the healthcare experience and incorporating the latest advances in sensors and AI. We are a remote first company with headquarters in Stockholm and almost 100 employees across Europe.

About the role

Konsult, heltid 6 månader med möjlighet till förlängning och anställning.

Du kommer att ingå i ett team vars huvuduppgift är att bedriva montering av olika typer av elektriska, optiska, finmekaniska och mekaniska komponenter för medicintekniska applikationer. Produkterna är några av de nyaste på marknaden, därför kommer du att få arbeta både med prototyper, förserier och enheter i produktion och uppgradering av enheter. Det innebär också att du kommer att jobba nära många av våra ingenjörer för att identifiera utmaningar och förbättringsförslag, där dina insikter kommer att vara viktiga.

Serierna är små, många gånger enstycksflöden, och samtliga enheter som produceras kommer att användas internt av den egna verksamheten. Det betyder att vi får följa enhetens produktionskvalité på ett sätt som många verksamheter inte upplever. Där vi också tar ansvar för produktens funktion långt efter att den lämnat produktionsgolvet samt hjälper till att genomföra uppgraderingar, förbättringar och reparationer.

Då verksamheten förändras snabbt finns det många gånger fler typer av uppgifter som kan vävas in i rollerna utefter olika individers preferenser. Därför välkomnar vi seniora individer som skulle tycka det vore spännande att bredda sig i kombination med att nyttja tidigare kunskaper.

Konsulterna kommer jobba i en miljö mycket nära hardware utvecklarna, mekanikkonstruktörer, optikingenjörer och elektronikingenjörer.

Ansvarsområden: 

  • Montering av mekaniska, finmekaniska, medicintekniska och optiska komponenter.
  • Dragning av kablar i styrskåp, elektriska kopplingar i styrskåp.
  • Genomföra olika produktionstest för att säkerställa rätt kvalitet.
  • Montering av prototyper, förserier, uppgraderingar för internt bruk.
  • Kittning och materialhantering.

Krav:

  • Erfarenhet av finmekanik, optik, elektronik eller montage, gärna inom med tech.
  • Förståelse för ESD
  • Förståelse för spårbarhet
  • Allmänt teknisk intresse
  • Lödcertifikat
  • Noggrannhet 
  • Trivs i en miljö där saker snabbt förändras
  • Förmåga att snabbt kunna ta till sig nya instruktioner
  • Kan arbeta självständigt
  • Samarbetsförmåga, i huvudsak med interna kontakter  
We offer a dynamic work environment with a high degree of autonomy that fosters growth and development. If you are passionate about building a better healthcare system for everyone and you thrive in a fast-paced environment, we would love to hear from you!

Please note: we perform background and reference checks as part of our interview process.