Chuyên viên quản lý hệ thống chất lượng

Ho Chi Minh City, Vietnam
Quality Assurance – Quality Assurance /
Permanent, Full-time /
On-site

Mô tả công việc

  • 1. Đánh giá và quản lý chất lượng
  • Đánh giá hệ thống tài liệu,
  • Kiểm soát và phát triển hệ thống tài liệu,
  • Giám sát và hỗ trợ bộ phận thực hiện,
  • 2. Triển khai quy trình và đào tạo
  • Truyền thông và xuất bản tài liệu
  • Đánh giá tài liệu đào tạo trước khi thực hiện
  • 3. Đánh giá nội bộ & CAPA
  • Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch
  • Báo cáo đánh giá nội bộ và theo dõi phát hành NCRsCAPA
  • 4. Trách nhiệm khác
  • Các công việc khác được Trưởng phòng QA/ Phó trưởng phòng phân công

Yêu cầu

  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc 1 năm + ở vị trí kiểm soát tài liệu; ISO 9001:2015; Kiểm soát nội bộ.
  • Tốt nghiệp CĐ, Đại học
  • Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
  • Năng động, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao.
  • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
  • Khả năng chi tiết và làm việc trong môi trường áp lực cao
Working address: Ninja Van Vietnam Office, 307/21 Nguyen Van Troi, Tan Binh district, Ho Chi Minh city.
Salary and benefits:
Competitive income compared to the market
"Tet" bonus , Performance review from 1 - 4 months
Paid social insurance based on full salary
12 days annual leave, 5 days sick leave (with full salary)
High-class AON Health Insurance for manager level.
Year End Party, annual Townhall Ceremony
Attractive team-building activities, regular internal activities
Provide laptop for employees

Training and developing:
Participate in internal training courses: online/offline
Opportunities to promote to higher positions: Senior, Team Leader, Manager etc.

Work environment & colleagues:
Senior leaders are open-minded, respectful and ready to facilitate personal growth
Young and dynamic working environment
Scope of work is large, the company has more than 6000 employees, the company has operations spreading to 63 provinces/cities throughout the country