Recovery Executive

Ho Chi Minh City, Vietnam /
Operations – Customer Experience /
Permanent, Full-time
Ninja Van is a tech-enabled logistics company on a mission to provide hassle-free delivery services for businesses of all sizes across Southeast Asia. Launched in 2014, we started operations in Singapore and have become the region's largest and fastest growing last-mile logistics company, partnering with over 35,000 merchants and delivering more than 1,000 parcels every minute across six countries. 

At our core, we are a technology company that is disrupting a massive industry with cutting-edge software and operational concepts. Powered by algorithm-based optimisation, dynamic routing, end-to-end tracking and a data-driven approach, we provide best-of-class delivery services that delight both the shippers and end customers. But we are just getting started! We have much room for improvement and many ideas that will further shape the industry.

Vị trí "Nhân viên xử lý đơn hàng lỗi", bạn sẽ:

  • Hỗ trợ, xử lý các yêu cầu & khiếu nại đơn hàng từ khách hàng và đối tác theo cam kết về thời gian, chất lượng, chỉ tiêu.
  • Xác định sự cố, nguyên nhân, khôi phục tình trạng đơn hàng lỗi, đưa ra hướng xử lý và biện pháp khắc phục trước khi kết thúc một yêu cầu/ khiếu nại.
  • Ghi nhận các ý kiến phản hồi từ khách hàng, các thông tin khi xử lý yêu cầu & khiếu nại để phân tích, đánh giá, báo cáo và đề xuất nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ theo định kỳ (hàng ngày, tuần, tháng và năm).

Yêu cầu:

  • Xử lý tình huống bình tĩnh, kịp thời, hiệu quả theo quy định, quy trình, hướng dẫn của quản lý trực tiếp và công ty.
  • Đảm bảo đạt yêu cầu trên các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng công việc từng tiêu chí (được ban hành và cập nhật tại từng thời điểm).
  • Làm việc đội nhóm, tương tác hiệu quả với nội bộ & khách hàng.
  • Sẵn sàng cho sự thay đổi; tuỳ theo tính chất công việc và tình hình kinh doanh, sẵn sàng nhận phân công và nhiệm vụ mới từ Quản lý trực tiếp.

  • Yêu cầu khác:
  • Có kinh nghiệm xử lý tình huống về đơn hàng.
  • Kỹ năng tổng hợp, báo cáo và phân tích thông tin, vấn đề.
  • Ra quyết định trong công việc
  • Thái độ tích cực, thân thiện
  • Chịu được áp lực trong công việc.
  • Thông thạo Microsoft Word, Excel, Power point.
  • Thời gian làm việc: 8h-17h hoặc 10h – 18h.
*Địa điểm làm việc: 190 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
*Thời gian làm việc: chọn giữa 2 ca, 8:00 - 17:00 hoặc 10:00 - 18:00
*Mức lương: 8,000,000 VND - 10,000,000 VND

Submit a job application
By applying to the job, you acknowledge that you have read, understood and agreed to our Privacy Policy Notice (the “Notice”) and consent to the collection, use and/or disclosure of your personal data by Ninja Logistics Pte Ltd (the “Company”) for the purposes set out in the Notice. In the event that your job application or personal data was received from any third party pursuant to the purposes set out in the Notice, you warrant that such third party has been duly authorised by you to disclose your personal data to us for the purposes set out in the the Notice.