Quản Lý Vận Hành Tỉnh - Ninh Bình (Logistic/Express Delivery)

Viet Nam
Operations – North Expansion /
Contract, Full-time /
On-site

Responsibilities

  • Theo dõi và báo cáo hiệu suất
  • Quản lý hoạt động giao nhận hàng của các nhân viên giao hàng ở khối Miền Bắc
  • Giám sát lộ trình: đảm bảo hành khách hoàn thành lộ trình kịp thời Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để nỗ lực giao hoặc nhận bưu kiện thành công
  • Cung cấp chương trình huấn luyện và đào tạo cho đội Nhân viên giao nhận, xem xét và giám sát hoạt động của các nhân viên và các Trưởng trạm
  • Giải quyết các vấn đề hàng ngày của Vận Hành Trạm như khiếu nại của khách hàng, khối lượng tăng quá công suất, bưu kiện thất lạc
  • Đề xuất lý tưởng để cải thiện hiệu suất
  • Tác vụ tài chính
  • Hỗ trợ theo dõi chi phí vận hành khu vực miền Bắc hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng
  • Theo dõi việc thu COD và nộp ngân hàng của tất cả các Trạm tại khu vực miền Nam
  • Đề xuất ý tưởng để đạt được mục tiêu chi phí
  • Quản lý dự án
  • Giám sát dự án trong khu vực miền Nam.

  • Nhiệm vụ hỗ trợ nhân sự
  • Hỗ trợ tuyển Dụng Nhân viên giao nhận/Trưởng trạm
  • Tiến hành khóa đào tạo cho các Trưởng trạm và Trợ lý trạm mới
  • Hỗ trợ công tác hành chính

  • Các công việc khác phân công bởi quản lý trực tiếp

Requirements

  • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý chuỗi cung ứng, vận hành, kho vận, giao nhận thương mại điện tử
  • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Logistic là một điểm cộng
  • Kỹ năng quản lý con người và giải quyết vấn đề tốt
  • Kỹ năng giao tiếp xã hội tốt
  • Kỹ năng sắp xếp công việc và lên kế hoạch tốt
  • Khả năng Tư duy phân tích và ra quyết định
  • Trình độ tin học tốt (Word, Excel, PowerPoint, etc…)