Traffic Coordinator

Lørenskog /
Operations – Delivery /
Full-time
/ On-site
Oda er et selskap i vekst og utvikling. Målet vårt er ambisiøst: Vi bygger Norges ledende matbutikk på nett, med verdens mest effektive handelssystem. Vi tar smarte, datadrevne beslutninger og har et tydelig fokus på bærekraft i alle deler av bedriften. Det er en komplisert prosess å levere et bredt utvalg, alt et supermarked tilbyr og mer, til millioner av hjem, men vi tror vi har knekt koden.

Som Traffic Coordinator vil du være en viktig bidragsyter til å forbedre hverdagen til våre kunder og ansatte i Oda, samt våre samarbeidspartnere og deres sjåfører. Du vil være en del av Traffic Coordinating Office, ansvarlig for hjemlevering fra våre hovedlager og distribusjonspunkter til dørstokken til våre kunder. Du vil ha ansvar for å koordinere sjåførene og samarbeide med flere andre avdelinger i Oda Norge.

Hva du vil jobbe med som Traffic Coordinator hos oss 🚦
Som Traffic Coordinator vil din jobb være å følge opp sjåførene gjennom hele deres arbeidshverdag der du vil sikre at sjåfører møter opp til rutene sine i tide og kjører ut fra lageret iht. oppsatt plan. Mens sjåførene er ute på veien for å levere varer vil du kontinuerlig monitorere progresjonen av rutene og koordinere evt. “fix-up” sjåfører som kjører rundt og hjelper andre sjåfører som har havnet bak oppsatt plan. I tillegg vil du rapportere og registrere avvik. Vi er et selskap i vekst som kontinuerlig jobber med forbedring og spennende prosjektarbeid som vi ønsker å inkludere deg i. 

For å lykkes i rollen tror vi at du 🌟
For å lykkes i rollen som Traffic Coordinator tror vi at du er løsningsorientert, trives i til tider stressede situasjoner og håndtere å ha flere baller i luften samtidig. Du trives med å kommunisere med stort mangfold av mennesker, har evnen til å tilpasse din kommunikasjon til ulike situasjoner og er uredd for å håndtere konflikter. Vi tror kjennskap til hvordan det er å jobbe som sjåfør i Oda er en fordel, men ikke helt nødvendig.

Du vil være engasjert i mangfold og inkluderende ledelse med en forståelse, sult etter kunnskap og villighet til å lære mer om dette feltet, samt være en rollefigur innen mangfold, likestilling, inkludering og tilhørighet på arbeidsplassen.

Vi tilbyr 🚀

  • Mulighet til å designe og forme måten prosesser innenfor Delivery i Oda drives på i et raskt voksende og innovativt selskap
  • En arbeidsplass i konstant utvikling og som stadig byr på nye utfordringer
  • Et engasjert arbeidsmiljø hvor kollegaer genuint bryr seg om hverandre
  • Gratis treningsrom på arbeidsplassen

Følgende vil sannsynligvis være nyttig 💡

  • Du håndterer og trives i et miljø der mange ting skjer samtidig
  • Erfaring fra transport og logistikk
  • Vi krever ikke høyere utdannelse innen transport og logistikk, men kunnskap innen transport kan være lurt!
  • Erfaring med prosjektarbeid
  • Erfaring som sjåfør i Oda
  • Snakke og skrive flytende norsk og engelsk
Det er viktig for oss i Oda å sikre en inkluderende og rettferdig arbeidsplass der alle ansatte føler seg sett og hørt. Vi er en mangfoldig gjeng, og verdsetter mangfoldet blant våre ansatte høyt. Vi ønsker også å rekruttere medarbeidere med ulike bakgrunner, kulturer, kjønn, kjønnsidentitet, alder, nasjonalitet, språk, religion, funksjonshemming, seksuell orientering og utdanning. Vi forstår at noen kandidater kan ha ulike behov i ansettelsesprosessen. Derfor ønsker vi at kandidater som har behov for tilrettelegging under intervju eller arbeidsprosessen gir oss beskjed slik at vi kan ivareta deres behov på best mulig måte.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 👋🏻