Провідний інженер баз даних (MySQL/MariaDB, CASSANDRA)

Kyiv, Ukraine
KYIVSTAR Київстар – Network
Full-time
Основні функціональні обов'язки: 
 
- встановлення патчів безпеки БД
- міграція БД на нові версії
- проведення тестових відновлень згідно вимог внутрішніх процедур
- вирішення проблем з швидкістю обробки запитів до БД
- вирішення помилок у роботі БД
- керування доступами до БД згідно прийнятих процедур
- створення тестових БД
- моніторинг ключових показників доступності при роботі БД
 
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: 
 
- вища технічна освіта;
- досвід роботи адміністратором баз даних MySQL/MariaDB, CASSANDRA;
- робота з ОС Linux на необхідному для адміністрування БД рівні;
- бажано досвід роботи адміністратором баз даних Oracle;
- бажання вивчати і впроваджувати нові технології в області супроводу БД MySQL/MariaDB, CASSANDRA, Оracle;
- при наявності досвіду адміністрування БД Oracle, необхідно вивчити та постійно вдосконалювати компетенції в БД MySQL/MariaDB, CASSANDRA.
Детальніше про нас:
Наш кар’єрний блог --> https://medium.com/kyivstar-careers
Останні новини про нас шукайте в LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Робота у VEON вимагає від нас  дотримання високого рівня ділової етики, юридичних зобов'язань, наших цінностей та Кодексу поведінки, підтримки політик і процедур Компанії. Наш піонерський дух втілений в п'яти цінностях: «клієнти - наша пристрасть», «підприємницький дух», «інноваційність», «співпраця» і «відкритість». Ми прагнемо бути відкритими, що вимагає від нас діяти етично, правдиво і сумлінно.
Ми розуміємо важливість захисту даних Ваших Персональних даних та прагнутимемо використовувати передовий досвід щодо того, як ми працюэмо з такими даними. Наші процеси розроблені таким чином, щоб ми збирали, обробляли, використовували та передавали ці дані відповідно до місцевого законодавства. Натиснувши кнопку "Відгукнутися на вакансію", Ви підтверджуєте, що Ви прочитали, зрозуміли та явно погодилися з нашою Політикою конфіденційності.

More about us:
Discover moments of awesomeness and our careers blog --> https://medium.com/kyivstar-careers
For the latest updates follow us on LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Working at VEON demands a high standard of business ethics and adherence to our legal obligations, our values and our Code of Conduct and supporting compliance policies and procedures. Our pioneering spirit is embodied in our values to be customer obsessed, entrepreneurial, innovative, collaborative, and truthful.  Being truthful requires us to act ethically, honestly, and with integrity. 
We understand the importance of the protection of your Applicants Data and are committed to using good practices in how we handle such Data. Our processes are designed to ensure that we collect, process, use and transfer that data in accordance with applicable local law. By clicking on "Apply for this job", you confirm that you have read, understood and explicitly agree to the our Applicants Privacy Policy