Бухгалтер на участок розницы

Kyiv, Ukraine
KYIVSTAR Київстар – Finance & Fraud
Full-time
Основні посадові обов’язки:
·         Організація документообороту щодо господарських операцій, у межах магазину, а також між магазином та Центральним офісом або між магазином та іншими контрагентами;
·         Організація бухгалтерського обліку (магазину) та контроль правильності відображення всіх господарських операцій магазину;
·         Організація ведення касової дисципліни в магазині відповідно законодавству України;
·         Контроль за веденням касової дисципліни магазину відповідно законодавству України;
·         Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) в Державній фіскальній службі;
·         Організація розрахунку ліміту каси магазину та слідкування за правильним залишком ліміту каси на щоденній основі;
·         Контроль правильності оформлення касових операцій в магазині, контроль ведення касової книги, контроль ведення книг обліку розрахункових операцій (далі — КОРО), контроль ведення журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, оформлення касових документів;
·         Формування звітності по РРО для ДФС та підготовка вхідних даних для інших релевантних звітів;
·         Написання внутрішніх інструкцій по роботі з РРО для продавців-касирів;
·         Формує та перевіряє податкові накладні для Декларації з ПДВ в системі МЕДОК, а також їх реєструє;
·         Підготовка технічних завдань для доробок програми 1С та АСУП

Вимоги до професійної підготовки:
·         Вища освіта: бухгалтер, економіст;
·         Мінімум 5 роки досвіду на аналогічній посаді у великій компанії;
·         Знання порядка оформлення операцій і організацію документообігу по ділянках обліку, порядка ведення касових операцій та обліку руху товарно-матеріальних цінностей;
·         Знання умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
·         Знання правил проведення інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей;
·         Впевнений користувач MS Office.
Детальніше про нас:
Наш кар’єрний блог --> https://medium.com/kyivstar-careers
Останні новини про нас шукайте в LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Робота у VEON вимагає від нас  дотримання високого рівня ділової етики, юридичних зобов'язань, наших цінностей та Кодексу поведінки, підтримки політик і процедур Компанії. Наш піонерський дух втілений в п'яти цінностях: «клієнти - наша пристрасть», «підприємницький дух», «інноваційність», «співпраця» і «відкритість». Ми прагнемо бути відкритими, що вимагає від нас діяти етично, правдиво і сумлінно.
Ми розуміємо важливість захисту даних Ваших Персональних даних та прагнутимемо використовувати передовий досвід щодо того, як ми працюэмо з такими даними. Наші процеси розроблені таким чином, щоб ми збирали, обробляли, використовували та передавали ці дані відповідно до місцевого законодавства. Натиснувши кнопку "Відгукнутися на вакансію", Ви підтверджуєте, що Ви прочитали, зрозуміли та явно погодилися з нашою Політикою конфіденційності.

More about us:
Discover moments of awesomeness and our careers blog --> https://medium.com/kyivstar-careers
For the latest updates follow us on LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Working at VEON demands a high standard of business ethics and adherence to our legal obligations, our values and our Code of Conduct and supporting compliance policies and procedures. Our pioneering spirit is embodied in our values to be customer obsessed, entrepreneurial, innovative, collaborative, and truthful.  Being truthful requires us to act ethically, honestly, and with integrity. 
We understand the importance of the protection of your Applicants Data and are committed to using good practices in how we handle such Data. Our processes are designed to ensure that we collect, process, use and transfer that data in accordance with applicable local law. By clicking on "Apply for this job", you confirm that you have read, understood and explicitly agree to the our Applicants Privacy Policy