Архіваріус

Kyiv, Ukraine
KYIVSTAR Київстар – HR & Administration
Full-time
Функціональні обов'язки:
- здійснює допомогу щодо складання номенклатури справ структурних підрозділів;
- складає Зведену номенклатуру справ Компанії;
-  проводить експертизу цінності документів згідно  чинного законодавства у сфері архівної справи та діловодства;
-  складає історичні довідки, описи вкладень, формування-переформування справ; 
- приймає документи на систематизацію та зберігання від структурних підрозділів Компанії та підрядних організацій;
 -  здійснює систематизацію та зберігання документів у поточному архіві;
-  проводить повне або часткове (спрощене) оформлення документів залежно від терміну зберігання документів;
- здійснює підготовку документів тимчасового зберігання та передає в аутсорсингову організацію;
-  складає протоколи засідань експертних комісій;
-  проводить повний цикл робіт з упорядкування та зберігання документів установ-попередників та документів підпорядкованих установ, що ліквідовані;
- забезпечує створення та зберігання довідкового та облікового апарату до архівних документів;
-  здійснює супровід та координацію процесів архівної роботи з документами Київстар державними архівними установами;
-  складає акти виділення до знищення документів та погоджує з експертами держаного архіву;
- здійснює пошук, виїмку документів та надає консультативні послуги по запитах співробітників.
Вимоги:
Вища освіта; Досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років; Знання процесу електронного документообігу та архівного впорядкування документів; Досвід ділового спілкування, листування; Знання оргтехніки і основ діловодства та архівної справи; вільний користувач комп'ютерних офісних програм (Word, Excel, Outlook); особисті якості: активність, ввічливість, уважність, висока працездатність, дисциплінованість, сумлінність, ініціативність та відповідальність.
Детальніше про нас:
Наш кар’єрний блог --> https://medium.com/kyivstar-careers
Останні новини про нас шукайте в LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Робота у VEON вимагає від нас  дотримання високого рівня ділової етики, юридичних зобов'язань, наших цінностей та Кодексу поведінки, підтримки політик і процедур Компанії. Наш піонерський дух втілений в п'яти цінностях: «клієнти - наша пристрасть», «підприємницький дух», «інноваційність», «співпраця» і «відкритість». Ми прагнемо бути відкритими, що вимагає від нас діяти етично, правдиво і сумлінно.
Ми розуміємо важливість захисту даних Ваших Персональних даних та прагнутимемо використовувати передовий досвід щодо того, як ми працюэмо з такими даними. Наші процеси розроблені таким чином, щоб ми збирали, обробляли, використовували та передавали ці дані відповідно до місцевого законодавства. Натиснувши кнопку "Відгукнутися на вакансію", Ви підтверджуєте, що Ви прочитали, зрозуміли та явно погодилися з нашою Політикою конфіденційності.

More about us:
Discover moments of awesomeness and our careers blog --> https://medium.com/kyivstar-careers
For the latest updates follow us on LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Working at VEON demands a high standard of business ethics and adherence to our legal obligations, our values and our Code of Conduct and supporting compliance policies and procedures. Our pioneering spirit is embodied in our values to be customer obsessed, entrepreneurial, innovative, collaborative, and truthful.  Being truthful requires us to act ethically, honestly, and with integrity. 
We understand the importance of the protection of your Applicants Data and are committed to using good practices in how we handle such Data. Our processes are designed to ensure that we collect, process, use and transfer that data in accordance with applicable local law. By clicking on "Apply for this job", you confirm that you have read, understood and explicitly agree to the our Applicants Privacy Policy