Провідний аналітик консолідованої інформації по контакт центру

Kyiv, Ukraine
KYIVSTAR Київстар – Marketing
Full-time
Вимоги:
- Впевнений користувач MSOffice;
- Аналітичні навички (аналіз первинної та вторинної інформації, узагальнення інформації, здатність побачити вплив факторів на події/явища, вміння виділяти важливі явища та оцінювати їх вплив тощо);
- Знання SQL;
- Досвід роботи від 2-х років на аналогічній посаді;
- Бажано: робота у сфері телекомунікацій, банківській сфері, рітейлі, у напрямку Customer Care. Знання принципів роботи контактного центру, його ключових показників.

Основні функції:
-          Відстежує показники доступності контактного центру, забезпечує усунення відхилень, розробляє заходи для їх упередження; підвищує ефективність процесів обслуговування в контактному центрі;
-          Розробляє методики вимірювання показників доступності контактного центру на вхідних дзвінках, контролює їх впровадження в каналі;
-          Аналізує цілі по доступності каналу ContactCenter, розробляє плани їх досягнення у відповідності пріоритетам департаменту взаємовідносин з клієнтами та погоджує з начальником відділу;
-          Оцінює ефективність впровадження ініціатив по підвищенню ефективності обслуговування в контактному центрі; формує аналітичні звіти щодо результатів оцінки якості та результативності процесу обсулговування тощо.
-        Аналізує показники доступності контактного центру на вхідних дзвінках в каналі, надає пояснення що до відхилення фактичних показників від планових;
-          Аналізує статистику вхідних дзвінків (contactrate, причини та послідовність звернень клієнтів, виявляє тренди, причини зміни показників, взаємозв’язки з процесами обслуговування та продажів послуг. Висуває пропозиції щодо їх покращення.
-          Формує ad-hoc та регулярну звітність, готує презентації із результатами роботи.
Детальніше про нас:
Наш кар’єрний блог --> https://medium.com/kyivstar-careers
Останні новини про нас шукайте в LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Робота у VEON вимагає від нас  дотримання високого рівня ділової етики, юридичних зобов'язань, наших цінностей та Кодексу поведінки, підтримки політик і процедур Компанії. Наш піонерський дух втілений в п'яти цінностях: «клієнти - наша пристрасть», «підприємницький дух», «інноваційність», «співпраця» і «відкритість». Ми прагнемо бути відкритими, що вимагає від нас діяти етично, правдиво і сумлінно.
Ми розуміємо важливість захисту даних Ваших Персональних даних та прагнутимемо використовувати передовий досвід щодо того, як ми працюэмо з такими даними. Наші процеси розроблені таким чином, щоб ми збирали, обробляли, використовували та передавали ці дані відповідно до місцевого законодавства. Натиснувши кнопку "Відгукнутися на вакансію", Ви підтверджуєте, що Ви прочитали, зрозуміли та явно погодилися з нашою Політикою конфіденційності.

More about us:
Discover moments of awesomeness and our careers blog --> https://medium.com/kyivstar-careers
For the latest updates follow us on LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Working at VEON demands a high standard of business ethics and adherence to our legal obligations, our values and our Code of Conduct and supporting compliance policies and procedures. Our pioneering spirit is embodied in our values to be customer obsessed, entrepreneurial, innovative, collaborative, and truthful.  Being truthful requires us to act ethically, honestly, and with integrity. 
We understand the importance of the protection of your Applicants Data and are committed to using good practices in how we handle such Data. Our processes are designed to ensure that we collect, process, use and transfer that data in accordance with applicable local law. By clicking on "Apply for this job", you confirm that you have read, understood and explicitly agree to the our Applicants Privacy Policy