Big Data marketing manager

Kyiv, Ukraine
KYIVSTAR Київстар – Marketing
Full-time
Основні функції:
Супроводжує, просуває та розвиває існуючі сервіси Business Data Solution (Big Data) на В2В ринку
Впроваджує нові Сервіси на В2В ринку, у відповідності до стратегії розвитку конвергентних послуг та крос продуктів. 
Супроводжує, просуває та розвиває існуючі Сервіси Big Data на В2В ринку.
1) Аналізує показники з продажу та обслуговування існуючих Сервісів Big Data. На підставі аналізу розробляє та впроваджує заходи щодо покращення показників та процесів продажу та обслуговування таких Сервісів.
2) Впроваджує індивідуальні, публічні та непублічні ціннісні пропозиції для існуючих Сервісів Big Data. А саме – розраховує бізнес-кейси щодо ефективності впровадження, готує дані, необхідні для захисту на профільних комітетах, захищає ініціативи на профільних комітетах, організовує заходи щодо популяризації таких пропозицій, проводить пост аналіз ефективності ініціатив.
3) Аналізує поточний стан з просування Сервісів Big Data. На підставі аналізу розробляє та впроваджує заходи щодо покращення просування Сервісів Big Data. А саме – налагоджує нові канали просування, розробляє необхідні для просування матеріали, в тому числі інформаційно-комунікаційні. Формує завдання на проведення публічних заходів, спрямованих на популяризацію сервісів. Розраховує ефективність використання таких каналів та проводить пост аналіз їхньої ефективності. Виконує інші заходи, спрямовані на покращення показників та процесів.
4) Формує та аналізує ORF у сфері надання Сервісів Big Data. 
5) Формує навчальні матеріали для співробітників Компанії щодо існуючих Сервісів Big Data, ініціює проведення зрізів знань та формує завдання на покращення процесів навчання.

Впроваджує нові Сервіси Big Data на В2В ринкуa.Аналізує ринок щодо потреб у отриманні Сервісів Big Data. 
1) Ініціює проекти по впровадженню нових сервісів - формує бізнес-кейси та презентації, необхідні для захисту проектів. Захищає проекти на профільних комітетах. Проводить пост аналіз їхньої ефективності.
2) Супроводжує проекти по реалізації нових Сервісів Big Data (та інших нових продуктів у відповідності до стратегії розвитку конвергентних послуг та крос продуктів) у розрізі проведення навчання персоналу, формування інформаційно-комунікаційних матеріалів та заходів, процесів виведення новітніх сервісів та фунціоналу на ринок, формування позитивного клієнтського досвіду.  
3) Формує плани по впровадженню нових Сервісів Big Data.

Вимоги:
Аналітичні здібності.
Маркетингове планування та прогнозування. 
Знання мобільних та фіксованих продуктів. 
Знання інформаційно-аналітичних продуктів BigData.
Знання пакету MS Office, досвід роботи з базами даних, досвід роботи з ВО, google analytics, Jira,
Базові знання в галузі машинного навчання та аналізу даних 
Організаційні та управлінські навички. 
Досвід успішної реалізовані проекту як керівник проекту (Project management)
SQL
Phyton
POWER BI – бажано
Excel
Power Point
Англ яз. на рівні Intermedate

Детальніше про нас:
Наш кар’єрний блог --> https://medium.com/kyivstar-careers
Останні новини про нас шукайте в LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Робота у VEON вимагає від нас  дотримання високого рівня ділової етики, юридичних зобов'язань, наших цінностей та Кодексу поведінки, підтримки політик і процедур Компанії. Наш піонерський дух втілений в п'яти цінностях: «клієнти - наша пристрасть», «підприємницький дух», «інноваційність», «співпраця» і «відкритість». Ми прагнемо бути відкритими, що вимагає від нас діяти етично, правдиво і сумлінно.

Ми розуміємо важливість захисту даних Ваших Персональних даних та прагнутимемо використовувати передовий досвід щодо того, як ми працюємо з такими даними. Наші процеси розроблені таким чином, щоб ми збирали, обробляли, використовували та передавали ці дані відповідно до місцевого законодавства. Натиснувши кнопку "Відгукнутися на вакансію", Ви підтверджуєте, що Ви прочитали, зрозуміли та явно погодилися з нашою Політикою конфіденційності.


More about us:
Discover moments of awesomeness and our careers blog --> https://medium.com/kyivstar-careers
For the latest updates follow us on LinkedIn --> https://www.linkedin.com/company/kyivstar/

Working at VEON demands a high standard of business ethics and adherence to our legal obligations, our values and our Code of Conduct and supporting compliance policies and procedures. Our pioneering spirit is embodied in our values to be customer obsessed, entrepreneurial, innovative, collaborative, and truthful.  Being truthful requires us to act ethically, honestly, and with integrity. 

We understand the importance of the protection of your Applicants Data and are committed to using good practices in how we handle such Data. Our processes are designed to ensure that we collect, process, use and transfer that data in accordance with applicable local law. By clicking on "Apply for this job", you confirm that you have read, understood and explicitly agree to the our Applicants Privacy Policy.