Fusebox müügijuht

Tallinn, Eesti /
Juhtimine /
Täistööaeg
Fusebox on kiirelt kasvav ja globaalselt äri laiendav rohetehnoloogia ettevõte, kes pakub elektri tarbimisinfot ja pilvepõhiseid lahendusi, kujundades sellega ümber senist elektriturgu. Tegemist on tehnoloogilise teenusega, mis võimaldab elektri suurtarbijatel oma nõudlust reguleerides osaleda elektriturul. Nõudluse juhtimine annab suurtarbijatele võimaluse õigetel ajahetkedel oma energiatarbimist vähendades kokkuhoiule lisaks ka elektriturult tulu teenida.

Sul on võimalus liituda Fuseboxi kiirelt kasvava meeskonnaga, sest ettevõte otsib ambitsioonikat ja tulemustele orienteeritud

MÜÜGIJUHTI,

kelle ülesandeks on laiendada tarbimise juhtimise portfelli Eestis, suheldes aktiivselt uute ja olemasolevate klientidega.

Peamised ülesanded:

  • Aktiivne teenuse müük suurtarbijatest äriklientidele
  • Klientide kontaktivõrgustiku laiendamine
  • Müügi- ja turundusplaani koostamine
  • Lepingute sõlmimine klientidega ja koostööpartneritega
  • Müügiprotsesside korrastamine ja arendamine

Sobid ametikohale, kui Sa:

  • usud, et suudad muuta maailma
  • tead, mis on kW ja kWh vahe
  • omad teadmisi energeetikast ja/või tööstusautomaatikast
  • huvitud uutest tehnoloogiatest
  • ei sea endale müügis raame
  • oled harjunud suhtlema tippjuhtidega ning oskad luua õigeid kontakte
  • räägid vabalt eesti ja inglise keelt, vene keele oskus on boonuseks

Põhikompetentsid:

  • Sisemine soov areneda, saada parimaks:
  • Omad sisemist soovi saada oma valdkonnas parimaks, pidevalt areneda, selle nimel pingutada. Leiad iseseisvalt viise, kuidas ennast ja meeskonda kurssi viia valdkonna informatsiooniga, muutuste, arengutega ning suurendad pidevalt valdkonna teadmiste pagasit. Suudad vastu võtta konstruktiivset kriitikat ning selle põhjal areneda. 

  • Proaktiivne ja arengule orienteeritud:
  • Omad oma nägemust ja oskab leida uusi lahendusi, ei sea endale varasemast kogemusest lähtuvaid raame. Julged seista oma mõtete eest, aga kuulad ja võtad arvesse ka teiste seisukohti. Oled positiivse ellusuhtumisega, ekstravertse loomuga, aktiivne suhtleja. Algatad ja käivitad tegevusi. Kujundad enda vastusvaldkonda lähtuvalt trendidest ning organisatsiooni arenguvajadustest, selgitad seda veenvalt ja innustad ka teisi pühenduma.

  • Tulemustele orienteeritus ja sihikindlus:
  • Sead kõrged standardid tulemustele, nt kvaliteet, kvantiteet, töö areng ja jälgid nende saavutamist. Sead tööprioriteedid. Töötad tõhusalt (kasutad enda ja teiste ressursse asjakohaselt ja säästlikult, tegutsed enda käsutuses olevatele vahenditele ja keskkonnale vastavalt). Töötad järjekindlalt ja süsteemselt eesmärkide saavutamise nimel, viid tööd/projektid lõpuni. Oled sihikindel ja teotahteline, ei loobu takistuste ilmnemisel eesmärkide poole püüdlemisest. Saavutad eesmärgid.
Kandideerimiseks saada meile enda CV e-aadressil kristi@vvt.ee kuni 16.10.2020.

Lisainfot küsi julgesti
Kristi’lt tel 507 1241.