Maru Ehituse projekteerimise projektijuht

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Meie kliendiks on ehituse peatöövõtu, projekteerimise ja projektijuhtimise ettevõtte Maru Ehitus, kes otsib oma kasvavasse nooruslikku meeskonda 

PROJEKTEERIMISE PROJEKTIJUHTI.

Projekteerimise projektijuht on kindel partner tellijale ja Maru Ehituse ehitusmeeskonnale. Ta ülesandeks on projekteerimise ettevalmistamine ja juhtimine vastavalt sõlmitud lepingutele, kehtivatele õigusaktidele ning Maru Ehituse kehtivatele protseduurireeglitele, tagades töö kasumlikkuse ja tähtaegse realiseerimise.

Peamised tööülesanded:

  • Projekteerimise ettevalmistamine ja juhtimine vastavalt sõlmitud lepingutele, kehtivatele õigusaktidele ning ettevõttes kehtivatele protseduurireeglitele.
  • Tööde kasumlikkuse ja tähtaegse teostuse realiseerimine.
  • Suhtlemine tellija esindajatega hinnapakkumise protsessis, eskiislahenduste väljatöötamine ning tehniline nõustamine optimaalsema lahenduse leidmiseks.
  • Projektijuhtide, objektijuhtide, eritööde projektijuhtide ja eelarvestajate konsulteerimine projekteerimisega seotud küsimustes.
  • Koostöös tellijaga projekteerimise nõupidamiste korraldamine ja dokumenteerimise tagamine.
  • Allprojekteerijate valik ja suhtlemine allprojekteerijate esindajatega.

Teadmised ja kogemused:

  • Vähemalt 2-aastane töökogemus ehituse või projekteerimise alal.
  • Hea projekti lugemise oskus ja projekteerimisalased teadmised.
  • Erialase seadusandluse tundmine.
  • Levinud töövõtulepingute üldiste tingimuste tundmine, lepingute lugemise ja koostamise oskus.
  • Lepingute ja dokumentide koostamise oskus.
  • Informatsiooni ja dokumentatsiooni süsteemse haldamise võimekus.
  • Varasem kokkupuude BIM-projekteerimisega.
  • Hea tehniline taiplikkus.
  • Hea suhtlemisoskus ja orienteeritus meeskonnatööle.

Haridus:

  • Ehitusalane kõrgharidus, võib olla lõpetamisel nt viimane kursus või 1-aasta veel.
  • Ehitusinseneri tase 7 omandatud või omandamisel lähitulevikus.

Keeled:

  • Eesti keel – väga hea nii kõnes kui kirjas.
  • Inglise keel – suhtlustasandil.
  • Soome ja vene keele oskus tuleb kasuks.

IT oskused:

  • MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint) – tavakasutaja
  • Projektijuhtimistarkvara, CAD programmid, BIM – keskmine tase.

Motivatsioonipakett:

  • professionaalne ja ühtehoidev tiim, kus üksteisega arvestatakse
  • inimesed kellele meeldib asju hästi teha ja kelle fookus on tööde kvaliteedil ja kliendi ootuste ületamisel
  • võimalus kaasa rääkida ettevõtte arengus
  • ettevõtte- ja kontsernisisesed arenguvõimalused
  • ettevõtte ühisüritused – suvepäevad, suusareisid jõulupidu jt.
  • sporditoetus või täiendav ravikindlustus
  • paindlik tööaeg ja kodukontori võimalus.
Kandideerimiseks saada meile oma CV või LinkedIni profiil. Lisainfot küsi julgesti Evelinilt tel 511 2062.