Kodumaja ehituse projektijuht

Eesti ja lähiriigid /
Juhtimine /
Täistööaeg
Meie kliendiks on pikaajalise kogemusega moodulmajade tootja Kodumaja AS, kes otsib oma kasvavasse meeskonda 

EHITUSE PROJEKTIJUHTI

kes on üks võtmeisikuid ja vastutajaid ehitusprojektide juhtimisel ja tähtaegsel valmimisel. Peamiselt Skandinaavia ehitusprojekte juhtiva projektijuhi peamiseks ülesandeks on ehitusprojekti kõikide etappide juhtimine - ettevalmistamine, planeerimine, projektide ajagraafikus ja eelarves püsimine, projekti juhtmeeskonna ja oma meeskonna töö korraldamine ning pidev suhtlus Kodumaja teiste valdkondade esindajatega, tellijate/klientide, tarnijate ja koostööpartneritega. 

Peamised tööülesanded:

  • Vastutamine ehitusprojekti kui terviku ja selle üksikute etappide juhtimise, teostuse ning valmimise eest.
  • Projekti juhtmeeskonna ja projektimeeskonna juhtimine.
  • Tootmise ettevalmistamise korraldamine ja tootmise jälgimine.
  • Ehitusplatsi ja ehitustööde ettevalmistamine.
  • Ehitustööde plaani ja ajagraafikute koostamise juhtimine, kontroll ja järelevalve.
  • Projekteerimise protsessi järelevalve, jooniste kooskõlastamine ja kehtestamine.
  • Eelarvete kontroll ja järelevalve.
  • Vastutamine ajakavast, eelarvest ja kvaliteedist kinnipidamise eest.
  • Teenuste hangete korraldamine, kontroll, järelevalve ning kogu protsessi juhtimine.
  • Tulemuslik suhtlus koostööpartneritega, läbirääkimised pakkujatega, lepingute koostamine ning alltöövõtjate juhtimine.
  • Ehitusprojektiga seotud dokumentatsiooni koostamine, süsteemne haldamine ning aruandlus elektroonilises keskkonnas.
  • Ehituslepingute ettevalmistamine ja allkirjastamisele eelnev kontroll.
  • Ehituse järelevalve, kontroll ja ülevaatus: kvaliteedikontroll, teenuse tarnijate kontroll, objekti ülevaatused ja kontroll objektimeeskonna töö osas.
  • Projektides esinevate ehituslike probleemide lahendamine ja optimaalsete lahenduste leidmine koostöös erinevate osapooltega.
  • Vajadusel osalemine meeskonnaliikme värbamisel koostöös personalijuhiga.
  • Muud ettevõtte projektidega seotud ülesannete täitmine.

Teadmised ja kogemused:      

  • Kõrgharidus, bakalaureuse või magistrikraad ehitusvaldkonnas.
  • Vähemalt 3-aastane töökogemus ehitusalal, kasuks tuleb kortermajade ehitamise kogemus.
  • Väga head teadmised ehitusest.
  • Projektijuhtimise oskus ja kogemus.
  • Hea pingetaluvus ja võime paralleelselt töötada mitme ülesande ning väljakutse lahendamisega.
  • Lepingute ja dokumentide koostamise oskus.
  • Informatsiooni ja dokumentatsiooni süsteemne haldamise võime.
  • Teadmised tööohutusest.
  • Lahendustele ja meeskonnatööle orienteeritus.
  • Hea suhtlemisoskus.
  • Nõudlikkus enese ja teiste suhtes ning enesekehtestamise oskus.
  • Otsustus- ja vastutusvõime
  • Korrektsus ja täpsus ning soov ja valimisolek pühenduda.
  • Valmisolek tööalasteks lähetusteks Skandinaavias.
Kandideerimiseks saada meile oma CV e-aadressile evelin@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti tel 511 2062.