Deloitte Advisory maksuvaldkonna seeniorkonsultant

Tallinn, Eesti
Tippspetsialist
Full-time
Maailma edukaimasse ja vanimasse audiitor- ja ärinõustamisvõrgustikku kuuluv AS Deloitte Advisory (edaspidi ka "Ettevõte" ja/või Deloitte) põhitegevuseks on maksu-, finants- ja juhtimiskonsultatsiooniteenuste osutamine Eestis. Tänaseks päevaks on Deloitte esindatud 263 900 töötajaga enam kui 150 riigis.

Eestis rohkem kui 20 aastat tegutsenud AS Deloitte Advisory teeb strateegilist ja tihedat koostööd Advokaadibürooga Deloitte Legal ja Deloitte Audit Eesti. Seoses töömahu hüppelise kasvuga oodatakse AS Deloitte Advisory pühendunud tiimiga liituma energilist ja teotahtelist

MAKSUVALDKONNA SEENIORKONSULTANTI,

kes vastutava konsultandina panustab igakülgselt maksuosakonna töösse nõustades rahvusvahelisi ja kohalikke kliente maksualaselt. Seeniorkonsultandilt oodatakse püsivalt kõrge kvaliteediga kliendisuhtlust eesti ja inglise keeles.

Oma tegemistes edukas seeniorkonsultant omab järjepidevat motivatsiooni areneda ja väga häid tulemusi saavutada ettevõtte tulumaksu-, käibemaksu ja siirdehindade valdkonnas.

Tugeva kandidaadi teadmiste ja kogemuste pagasis on

  • Bakalaureuse kraad või diplom õigusteaduse, majandus(arvestus)e, ärijuhtimise või muus konsultatsiooniäris tegutsemist toetavas valdkonnas
  • Vähemalt 3 aastane valdkonnapõhine aktiivne töökogemus maksuspetsialistina rahvusvahelises ärinõustamis-, raamatupidamis-, auditi-, õigusteenuseid pakkuvas ja/või konsultatsiooniettevõttes, eelistatavalt teenust pakkuvas ja kliendikeskset lähenemist soosivas organisatsioonis
  • Töökogemus avalikust sektorist (soovituslik)
  • Süvendatud maksualased teadmised ja loomupärane huvi teadmiste järjepideva täiendamise vastu
  • Tugev loogilis-analüütiline mõtlemisvõime ja oskus näha suurt pilti
  •  Arvutikasutusoskus (nt MS Office programmid)
  • Väga head teadmised ja oskused ettekannete koostamises nii sisuliselt kui visuaalselt
  • Eesti ja inglise keele keele oskus väga heal tasemel nii kõnes kui ka kirjas
Kandideerimiseks palun edasta oma eestikeelne CV ja kandideerimissoov hiljemalt 10. märtsiks meiliaadressile regina@vvt.ee. Täiendavatele küsimustele vastab rõõmuga Regina Valge telefonil 516 4162.