Elstera AS Assistent

Tallinn, Eesti
Tippspetsialist
Full-time
Elstera AS-i assistent on büroo hing, kelle ülesandeks on korraldada jookvat asjaajamist, teostada pangatoiminguid ning kanda hoolt nii töötajate kui ka kontori eest. Ametikoha eesmärgiks on eesmärgiks on ka ettevõtte juhtide abistamine igapäevatöös ning erinevatele projektidele jooksvalt toetuse pakkumine.

Peamised tööülesanded:

Töö raamatupidamisdokumentidega ja pangatoimingud:
-          Andmete sisestamine raamatupidamissüsteemi
-          Müügiarvete koostamine, ostuarvete sisestamine
-          Kuu lõpukanded, deklaratsioonide esitamiseks valmistumine jmt
-          Maksekorralduste sisestamine panka
-          Välismaal makstud käibemaksu tagastustaotluste koostamine ja esitamine (kvartalis, poolaastas, aastas) MTA portaalis
-          Jooksvate raamatupidamisalaste küsimuste lahendamine, vigade parandused, suhtlemine raamatupidajaga

Dokumentatsiooni haldamine:
-          Kütusetšekkide sisestamine juhtide Exceli tabelitesse
-          Allkirjade kogumine lähetustele jm vajalikele dokumentidele
-          Statistikaaruannete täitmine
-          Kütuseaktsiisi taotluste dokumentide täitmine (BE, FR) ja tšekkide skanneerimine kord-kaks poolaastas
-          Eurovignette teemaksude tellimine/tasumine vastavalt vajadusele u. kord aastas
-          Kütusetšekkide kontrollimine kütusefirmade väljavõtete pealt ja kütuselehtede pealt
-          Saatelehtede (CMR) sorteerimine ja arhiveerimine
 
 Personaliga seotud ülesanded:
-          Lähetuste korraldamine ja vormistamine, sh laevabroneeringute tegemine
-          Palkade arvestamine Meritis, sisestamine panka ja palgakannete sisestamine süsteemi,  palgalehtede printimine, sh Euroopa miinimumpalga tõendite koostamine ja tähtaegade jälgimine
-          Sünnipäevade jälgimine, kingituste tellimine ja üleandmine         
-          Tervisekontrollide tähtaegade jälgimine ja töötajate kontrolli saatmine
-          Töölepingute koostamine, lõpetamine, karistusregistri väljavõtete tellimine
-          Reisikindlustuse lepingu muutmine vastavalt töötajate liikumisele
-          Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine

Igapäevane büroo töö korraldamine, sh:
-          Kütusekaartide tellimine, limiitide muutmine jm seotud toimingud
-          Kleebiste tellimine uutele autodele
-          Telefoni SIM-kaartide vahetus ja muud toimingud seoses Telia teenustega
-          Volikirjade koostamine autojuhtidele
-          Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni koostamine
-          Tarvikute (printeri kassetid, paber, patareid, kohv, vesi, topsid, suhkur jne) olemasolu jälgimine ja tellimine kontorisse
-          Kontori lillede kastmine

Kandideerimiseks palun edasta oma eestikeelne CV ja kaaskiri hiljemalt 12. aprilliks meiliaadressile kristi@vvt.ee. Sinu täiendavatele küsimustele vastab konsultant telefonil 507 1241.