Baltliner logistik

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Meie kliendiks on 2001. aastal asutatud Baltliner OÜ, mille peamisteks tegevusaladeks on paberi vahetoodete hulgimüük (tselluloos ja pakkematerjal). Rahvusvahelisse kontserni kuuluv Baltliner on kahekümneaastase ajaloo jooksul omandanud ainulaadse töökogemuse nii Euroopa Liidu piires kui ka maailmaturgudel. Ettevõtte suurimateks eksportturgudeks on Poola, Tsehhi, Sloveenia ja Leedu aga ka Kesk-Aasia riigid.

Baltliner OÜ ootab oma Maardus asuvasse ühtehoidvasse meeskonda aktiivset, kogemuse ja keelteoskusega

LOGISTIKUT,

kellel on ettevõttes keskne roll, mille kaudu on võimalik edukalt lahendada ka kõige keerukamad ning erakordsemad ülesanded ja saavutada eesmärgid koos meeskonnaliikmete ja heade koostööpartneritega. Sellele kohale on oodatud tugeva algatusvõimega toimekas inimene, kes töötab ja planeerib oma tegevusi iseseisvalt, oskab ja tahab vastutust võtta, mõistab ettevõtte eesmärke ja vajadusi, oskab olla vastutav ettevõtte müügi kasvu ja klientide väga kvaliteetse teeninduse eest. 

Peamised tööülesanded on:

  • Rahvusvahelise tarneahela korraldamine, kontroll ja aruandlus vastavalt igakuistele müügiorderitele
  • Koostöös partneritega tolliprotseduuride korraldamine
  • Igapäevaselt suhtlemine klientide ja koostööpartneritega
  • Vastavate info- ja IT-süsteemide aktiivne kasutamine
  • Anda oma panus Baltliner OÜ äriprotsesside arendamiseks ja efektiivistamaks muutmisel

Oodatud kogemus, teadmised ja oskused:

  • Sul on logistikaalane teoreetiline ettevalmistus ja kogemus rahvusvahelises veokorralduses (min 3 a.)
  • Sul on on vene, inglise ja eesti keele oskus
  • Sind iseloomustab loogiline, avatud mõtlemine, matemaatiline võimekus, positiivsus, algatusvõime, keskendumine olulisele, probleemide lahendamise suutlikkus ning soov protsesse paremaks muuta
  • Sa kasutad oma töös igapäevaselt kaasaegseid tehnoloogiaid ja meetodeid
  • Sulle on omane hea suhtlemis-, koostöö- ja organiseerimisoskus ning hea pingetaluvus
  • Sul on võime töötada mitme ülesande ning väljakutse lahendamisega paralleelselt
  • Sa oled meeskonnamängija
  • Sul on bakalaureuse või magistrikraad soovitavalt logistika, majanduse või ärijuhtimise erialal.
  • Sa oskad eesti keelt tasemel B2 (suuliselt ja kirjalikult)
  • Sa oskad inglise keelt tasemel B2/C1 (suuliselt ja kirjalikult)
  • Sa oskad vene keelt tasemel B2/C1 (suuliselt ja kirjalikult)
  • Sul on arvutikasutamise oskus MS Office (Word, Excel, Outlook) kõrgtasemel. 

Kasuks tuleb:

  • Eelnev töökogemus tollideklarandina või valmisolek tollideklarandi teadmiste omandamiseks
  • Eelnev töökogemus lao- ja transpordiprogrammidega

Isikuomadustelt sobid, kui sulle on oluline:

  • Koostöövalmidus ja meeskonnatöö
  • Hea eneseväljendusoskus suuliselt ja kirjalikult
  • Tulemustele orienteeritus
  • Vastutus- ja kohusetundlikkus, julgus
  • Proaktiivsus ja oma arvamuse avaldamine
  • Lai silmaring
  • Prioriteetide seadmise oskus
  • Süsteemsus ja analüüsioskus

Ettevõte pakub:

  • Võimalus eneseteostuseks vaheldusrikkas ja dünaamilises töökeskkonnas.
  • Professionaalsed ja meeskonnatööle orienteeritud oma ala ekspertidest kolleegid.
  • Koolitused
  • Korralikud töövahendid – sülearvuti, mobiiltelefon
  • Osaline kodukontori töötamise võimalus
  • Aastapreemia
  • Tervisekindlustus
  • Prillidele kompensatsioon
  • Sporditoetus
  • Sünnipäevade meelespidamine ja ühisüritused.
Huvi korral edasta meile oma kandideerimissoov koos CV-ga hiljemalt 17.augustiks 2022 meiliaadressile regita@vvt.ee. Lisainfot küsi julgesti Regita Kumeli käest tel +372 5828 2480.