TripleDev seenior Java arendaja

Tallinn, Eesti /
Tippspetsialist /
Täistööaeg
Meie kliendiks on Java arendustele keskendunud Eesti tarkvaraarendusettevõte TripleDev OÜ, kes otsib oma sõbralikku meeskonda kogemustega

SEENIOR JAVA ARENDAJAT.

Ta on usaldusväärne ja kindel partner nii meeskonnale kui  klientidele. Edukal kandidaadil on vähemalt 3+ aastat praktilist töökogemust Java arendajana suuremates tarkvaraarendusprojektides. Ta on loomult arengule ja lahendustele orienteeritud mõtteviisiga, soovib oma valdkonnas edasi areneda ja uusi tehnoloogiaid katsetada. Olulised on tehniline taiplikkus, hea analüüsi- ja planeerimisoskus, koostööoskus eri tüüpi inimestega ja pingetaluvus. 

Peamised tööülesanded:

  • Java tarkvaraarenduste tehniliste lahenduste väljatöötamine ja teostamine koostöös kliendi ja meeskonnaga.
  • Projekti näidislahenduste koostamine, vajadusel  koodiülevaatuste teostamine ja koodikvaliteedi kontrollimine.
  • Vajadusel tiimiliikmete juhendamine ja innustamine.

Teadmised ja kogemused:

  • Kogemus java arendajana 3+ aastat.
  • Osalenud vähemalt ühes IT projektis, mille arendusmaht on rohkem kui 1500 töötundi ning projektis kasutatud REST/SOAP protokollil põhinevaid veebiteenuseid.
  • Oskab kasutada enamlevinud Java raamistikke ja ehitusvahendeid, samuti relatsioonilisi andmebaase: Spring, Intellij IDEA/Eclipse, PostgreSQL.
  • Tunneb Continuous integration praktikaid ja töövahendid (nt Jenkins, Gitlab vms).
  • Hea arusaamine agiilsest tarkvaraarenduse planeerimis-, arendus- ja juhtimisprotsessist, Scrum vms.
  • Kasuks tuleb kogemus suurte infosüsteemide arendamisel.
  • Kasuks tuleb varasem kokkupuude mikroteenustel põhinevate arhitektuurilahendustega, kui seda ei ole siis on võimalus õppida.
  • Kohusetundlikkus ja hoolivus oma töö suhtes mh ka  tähtaegade osas.
  • Soovi ja võimet vaadata oma tööd läbi tulevase kasutaja silmade.
  • Huvi uute tehnoloogiate ja nende katsetamise vastu.

Haridus:

  • Bakalaureuse- või magistrikraad infotehnoloogia või reaalainete valdkonnas. 

Keelteoskus:

  • Eesti keel – C1 kõnes ja kirjas
  • Inglise keel – B2 kõnes ja kirjas.

Motivatsioonipakett:

  • Võimalus ennast teostada vaheldusrikkas töökeskkonnas.
  • Sõbralik oma ala ekspertidest koosnev tiim.
  • Arenemis- ja õppimisvõimalused kasvavas ning arenevas ettevõttes.
  • Kaasav ja uuendustele orienteeritud töökultuur – võimalus kaasa rääkida ja uusi asju katsetada.
  • Ühtehoidev ja stabiilne meeskond.
  • Õhuke organisatsioon ja olematu bürokraatia.
  • Moodne ja mugav kontor.
  • Korralikud töövahendid - sülearvuti, telefon, välised kuvarid jms.
  • Paindlik töökorraldus.
  • Tiimiüritused 1x kvartalis.
  • Tasuta parkimine.
  • Sporditoetus.
Kandideerimiseks saada meile oma CV või LinkedIni profiil. Lisainfot küsi julgesti Evelinilt, tel 511 2062.